Floriade 2012 Venlo

Expeditie Archeo

Op het terrein van de Floriade Venlo is in de bossen een route uitgezet die voert langs een achttal cultuurhistorische schatten: duizend jaar oude grafheuvels, een middeleeuws wallensysteem, fundamenten van een oude kapel en de St. Janshoeve uit de Nieuwe Tijd. Tot voor kort waren deze elementen nauwelijks herkenbaar. Nu maakt een interactieve wandelroute beleefbaar hoe het landschap door menselijk ingrijpen in de voorbije eeuwen is veranderd en nog steeds verandert.

Zoals op een archeologische site zijn rechthoekige vlakken in de bodem afgegraven. De vlakken zijn vorm gegeven met spuitbeton waarin sporen uit het verleden zijn gemodelleerd: eetgerei, wapens, gereedschappen en letterlijk sporen van mensen, dieren en karren. De vlakken ogen als ‘gestolde geschiedenis’. Op elk vlak staat een meubel in de vorm van een poort, tafel of kijker. De poorten functioneren als herkenningsbakens en kaderen de blik op het landschap. De objecten herbergen multimediale toepassingen. Via audio wordt de bezoeker direct aangesproken door personen uit het verleden: het boerengezin, de pelgrim, de herder, de molenaar als een ontmoeting in het verleden. Op een tweetal plekken wordt via geanimeerde tekeningen een beeld geschetst van het verleden. Daar waar nodig zijn ingrepen gedaan in het landschap ter versterking van het historische beeld: veekraal en veedrift zijn weer vrij van begroeiing gemaakt en voorzien van houtrillen, de oorspronkelijke loop van verschillende wegen is gemarkeerd, in het mijnhoutbos zijn stapels boomstammen geplaatst.

De wandeling geeft het publiek inzicht in de inrichting en het gebruik van het landschap door de eeuwen heen. Jong en oud kunnen zien en horen hoe de mensen hier vroeger samen met en in de natuur leefden. Ook na de Floriade, als het terrein is getransformeerd tot een hoogwaardig en groen bedrijvenpark, blijft de route bestaan. De cultuurhistorische route laat zo een eigen spoor na in de geschiedenis.

Het project is een samenwerking met Buro Lubbers, bureau voor landschapsarchitectuur. 

Media:
De Architect 06.04.2012 
Architectenweb 12.04.2012 


Realisatie
Buro Lubbers
Xavier van Dijk 
Eclipse AV
Impulz Decorum
Paul Maas
Marthe Nagengast
Roxal
Tomaello 
Jan Ter Voort

Terug

Floriade 2012 Venlo

Expeditie Archeo

Op het terrein van de Floriade Venlo is in de bossen een route uitgezet die voert langs een achttal cultuurhistorische schatten: duizend jaar oude grafheuvels, een middeleeuws wallensysteem, fundamenten van een oude kapel en de St. Janshoeve uit de Nieuwe Tijd. Tot voor kort waren deze elementen nauwelijks herkenbaar. Nu maakt een interactieve wandelroute beleefbaar hoe het landschap door menselijk ingrijpen in de voorbije eeuwen is veranderd en nog steeds verandert.

Zoals op een archeologische site zijn rechthoekige vlakken in de bodem afgegraven. De vlakken zijn vorm gegeven met spuitbeton waarin sporen uit het verleden zijn gemodelleerd: eetgerei, wapens, gereedschappen en letterlijk sporen van mensen, dieren en karren. De vlakken ogen als ‘gestolde geschiedenis’. Op elk vlak staat een meubel in de vorm van een poort, tafel of kijker. De poorten functioneren als herkenningsbakens en kaderen de blik op het landschap. De objecten herbergen multimediale toepassingen. Via audio wordt de bezoeker direct aangesproken door personen uit het verleden: het boerengezin, de pelgrim, de herder, de molenaar als een ontmoeting in het verleden. Op een tweetal plekken wordt via geanimeerde tekeningen een beeld geschetst van het verleden. Daar waar nodig zijn ingrepen gedaan in het landschap ter versterking van het historische beeld: veekraal en veedrift zijn weer vrij van begroeiing gemaakt en voorzien van houtrillen, de oorspronkelijke loop van verschillende wegen is gemarkeerd, in het mijnhoutbos zijn stapels boomstammen geplaatst.

De wandeling geeft het publiek inzicht in de inrichting en het gebruik van het landschap door de eeuwen heen. Jong en oud kunnen zien en horen hoe de mensen hier vroeger samen met en in de natuur leefden. Ook na de Floriade, als het terrein is getransformeerd tot een hoogwaardig en groen bedrijvenpark, blijft de route bestaan. De cultuurhistorische route laat zo een eigen spoor na in de geschiedenis.

Het project is een samenwerking met Buro Lubbers, bureau voor landschapsarchitectuur. 

Media:
De Architect 06.04.2012 
Architectenweb 12.04.2012 


Realisatie
Buro Lubbers
Xavier van Dijk 
Eclipse AV
Impulz Decorum
Paul Maas
Marthe Nagengast
Roxal
Tomaello 
Jan Ter Voort

Terug