Museum Catharijneconvent Utrecht

Herinrichting

In 2006 is in samenwerking met Bierman Henket Architecten de herinrichting van museum Catharijneconvent afgerond. Museum Catharijneconvent wil de geschiedenis van het Christendom inzichtelijk maken voor een groot publiek. In een aantal thematische opstellingen wordt via verschillende invalshoeken naar het thema gekeken. De kunsthistorische waarde van de collectie speelt daarbij telkens een grote rol. Het museum wordt bezocht door een vast publiek van liefhebbers en wil met de tentoonstellingen meer doelgroepen bereiken zonder te vervreemden van de bestaande.

In een intensieve samenwerking met de architect is ervoor gekozen de sfeer van het kloostergebouw zoveel mogelijk te herstellen en de inrichting hierop aan te laten sluiten. De vaste inrichting bevat de volgende elementen: in de kloostergangen de geschiedenis van het Christendom in Nederland, In de Refter topstukken uit de middeleeuwse collectie, in de bogenkelder de schatkamer met liturgische objecten en textiel en 2 zalen over het Middeleeuwse Utrecht met nadruk op de ambachten en de Utrechtse Kerkenbouw. Uitdrukkelijke doelstelling hier is de omgeving zodanig vormgeven dat kwetsbare objecten zoals de unieke Bernulfuscodex voor het publiek getoond kunnen worden. Informatie is oproepbaar middels touchscreens, comfortabele 'werkplekken' voor die bezoekers die zich wensen te verdiepen in de getoonde objecten. Maquettes van Utrechtse Dom en kerken zijn in hangvitrines te bekijken waardoor ook het gedetailleerde grondpatroon duidelijk uitkomt.


Realisatie
Bierman Henket Architecten
Ijsfontein
Licht Joost de Beij

Terug

Museum Catharijneconvent Utrecht

Herinrichting

In 2006 is in samenwerking met Bierman Henket Architecten de herinrichting van museum Catharijneconvent afgerond. Museum Catharijneconvent wil de geschiedenis van het Christendom inzichtelijk maken voor een groot publiek. In een aantal thematische opstellingen wordt via verschillende invalshoeken naar het thema gekeken. De kunsthistorische waarde van de collectie speelt daarbij telkens een grote rol. Het museum wordt bezocht door een vast publiek van liefhebbers en wil met de tentoonstellingen meer doelgroepen bereiken zonder te vervreemden van de bestaande.

In een intensieve samenwerking met de architect is ervoor gekozen de sfeer van het kloostergebouw zoveel mogelijk te herstellen en de inrichting hierop aan te laten sluiten. De vaste inrichting bevat de volgende elementen: in de kloostergangen de geschiedenis van het Christendom in Nederland, In de Refter topstukken uit de middeleeuwse collectie, in de bogenkelder de schatkamer met liturgische objecten en textiel en 2 zalen over het Middeleeuwse Utrecht met nadruk op de ambachten en de Utrechtse Kerkenbouw. Uitdrukkelijke doelstelling hier is de omgeving zodanig vormgeven dat kwetsbare objecten zoals de unieke Bernulfuscodex voor het publiek getoond kunnen worden. Informatie is oproepbaar middels touchscreens, comfortabele 'werkplekken' voor die bezoekers die zich wensen te verdiepen in de getoonde objecten. Maquettes van Utrechtse Dom en kerken zijn in hangvitrines te bekijken waardoor ook het gedetailleerde grondpatroon duidelijk uitkomt.


Realisatie
Bierman Henket Architecten
Ijsfontein
Licht Joost de Beij

Terug