Marinemuseum Den Helder

Schip en Werf

In de voormalige onderhoudswerkplaatsen is een expositie samengesteld over de geschiedenis van het onderhoud bij de marine.

Vanuit 5 ijkjaren krijgt de bezoeker een beeld van de ontwikkeling in de werkplaatsen betreffende 3 technieken die bepalend zijn voor scheepsonderhoud: Houtbouw, Klinken en Lassen. Eveneens wordt een ontwikkeling weergegeven betreffende de evolutie in ‘De Scheepsbewapening’, van kanon tot automatische bewapening. En als laatste thema ‘De navigatie’, van sonar via radar naar GPS. Per tentoonstellingsmeubel vindt de bezoeker een verhaal in tekst, een hands-on opstelling en diverse objecten. Informatie-overdracht is zo visueel en haptisch ingericht en maakt de opstellingen dynamisch voor zowel kinderen als volwassenen. Het thema scheepsbewapening leent zich bij uitstek voor een game, deze extra fun-opstelling is te vergelijken met een moderne variant van het spelletje Zeeslag. Conceptuele opdeling in ijkjaren en thema’s zorgt voor overzichtelijkheid voor de bezoeker, het complexe geheel van de historische ontwikkelingen wordt op deze wijze eenvoudig gemaakt zonder de inhoud te versimpelen. De tentoonstelling wordt ingeleid met een opstelling van filmbeelden in combinatie met een mechanische theatervoorstelling. Een geheel dat kort belangrijke ontwikkelingen in scheepsbouw en onderhoudstechnieken weergeeft zoals die volgden op ontwikkelingen in de maatschappij. De uitleiding is gegeven met een toekomstvisie op de ontwikkeling van de Marine.


Realisatie
Kiss the Frog
Notabene
Studio Frederik de Wal


Terug

Marinemuseum Den Helder

Schip en Werf

In de voormalige onderhoudswerkplaatsen is een expositie samengesteld over de geschiedenis van het onderhoud bij de marine.

Vanuit 5 ijkjaren krijgt de bezoeker een beeld van de ontwikkeling in de werkplaatsen betreffende 3 technieken die bepalend zijn voor scheepsonderhoud: Houtbouw, Klinken en Lassen. Eveneens wordt een ontwikkeling weergegeven betreffende de evolutie in ‘De Scheepsbewapening’, van kanon tot automatische bewapening. En als laatste thema ‘De navigatie’, van sonar via radar naar GPS. Per tentoonstellingsmeubel vindt de bezoeker een verhaal in tekst, een hands-on opstelling en diverse objecten. Informatie-overdracht is zo visueel en haptisch ingericht en maakt de opstellingen dynamisch voor zowel kinderen als volwassenen. Het thema scheepsbewapening leent zich bij uitstek voor een game, deze extra fun-opstelling is te vergelijken met een moderne variant van het spelletje Zeeslag. Conceptuele opdeling in ijkjaren en thema’s zorgt voor overzichtelijkheid voor de bezoeker, het complexe geheel van de historische ontwikkelingen wordt op deze wijze eenvoudig gemaakt zonder de inhoud te versimpelen. De tentoonstelling wordt ingeleid met een opstelling van filmbeelden in combinatie met een mechanische theatervoorstelling. Een geheel dat kort belangrijke ontwikkelingen in scheepsbouw en onderhoudstechnieken weergeeft zoals die volgden op ontwikkelingen in de maatschappij. De uitleiding is gegeven met een toekomstvisie op de ontwikkeling van de Marine.


Realisatie
Kiss the Frog
Notabene
Studio Frederik de Wal


Terug