Profiel

alles van waarde is weerloos
wordt van aanraakbaarheid rijk
en aan alles gelijk

Lucebert.
Uit ‘De zeer oude zingt’ 1974.

Musea bestaan dankzij hun collecties, die vertegenwoordigen de waarde en tevens het werkkapitaal waarover een museum beschikt. Collecties worden onderhouden, geconserveerd en gerestaureerd maar belangrijker nog ‘aanraakbaar’ gemaakt door ze te exposeren. In dat tonen ligt volgens ons de weerbaarheid verborgen. Een goed ontworpen tentoonstelling bewerkstelligt tenslotte dat een collectie ‘aanraakbaar’ wordt met de ogen, soms met de handen, maar eveneens met de geest. Als er tenminste een goed verhaal bij wordt verteld. Om het verhaal achter een collectie goed te vertellen is er samenwerking nodig met een museum en wij vinden niets zo inspirerend als het uithoren van gepassioneerde conservatoren, het discussiëren met het hoofd presentatie en de mogelijkheden verkennen samen met een technische dienst. Wij werken per se vanuit de inhoud en die bestaat niet alleen uit objecten maar evenzeer uit het verhaal, pas dan is de waarde compleet.

Een waarde die overgedragen moet worden op bezoekers want hoe meer zij objecten vanuit de context van een verhaal kunnen waarderen des te weerbaarder worden collecties en hun huisvesting; het museum. Hoe rigide een cultuurbeleid ook mag worden, wanneer mensen het museum beleven als van waarde omdat zij er schoonheid genieten, kennis opdoen of technieken ervaren dan houden de musea hun bestaansrecht. In die zin zijn musea ‘aan alles gelijk’ dat bestaansrecht heeft omdat het dienstbaar is aan een gemeenschap. Zonder cultuur geen gemeenschap.
Wij streven er dan ook naar om tentoonstellingen zodanig te ontwerpen dat zij diverse bezoekersgroepen aanspreken en aan elke gebruikersgroep recht doen. Dat doen wij door variatie in tekstniveaus, door de menselijke geest zowel visueel, auditief als haptisch te prikkelen en altijd te zorgen voor een beleving van schoonheid. Het delen van waarden en waarde is wat een gemeenschap bindt, daarom maken wij tentoonstellingen.